نشانی:

اصفهان-خیابان امام خمینی - شهرک صنعتی امیر کبیر- انتهای خیابان نوآوران، فرعی دوم

مدیریت: آقای مهندس بهروز آزادمنش

کد پستی:        8195148738

تلفن:             33867121_031

                     33867131_031

فاکس:           33866321_031

ایمیل:             info@behrangcolor.com

  • همکاری با پیمانکاران شرکت هواپیما سازی ایران
  • همکاری با شرکت هفتم تیر
  • همکاری با شرکت زرین خودرو
  • همکاری با گروه صنعتی انتخاب وابسته به شرکت حایر
  • همکاری با شرکت همگام خودرو وابسته به ایران خودرو
  • انجام کلیه امور خدمات رنگ پودری شرکت بهساران بازو وابسته به شرکت نفت
  • انجام کلیه امور خدمات رنگ پودری شرکت بارون سازنده کمپرسورهای 100 بار فشار
  • انجام کلیه امور خدمات رنگ پودری شرکت پادین انگاره وابسته به شهرداری اصفهان و ایران
  • ارایه خدمات رنگ پودری به کارگاههای ساخت استراکچر و تا بلوهای برق در داخل شهرک صنعتی امیر کبیر و منطقه
  • ارایه خدمات رنگ پودری به قطعه سازان خودرو داخل شهرک بالغ بر 80 کارگاه و موسسه